رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (question 3) انیمیشن 523
درس سوم (question 3) انیمیشن 527
درس سوم (question 4) انیمیشن 522
درس سوم (question 4) انیمیشن 480
درس سوم (question 5) انیمیشن 536
درس سوم (question 5) انیمیشن 522
درس سوم (question 6) انیمیشن 572
درس سوم (question 6) انیمیشن 515
درس سوم (question 7) انیمیشن 559
درس سوم (question 7) انیمیشن 536
درس سوم (question 8) انیمیشن 503
درس سوم (question 9) انیمیشن 500
درس سوم (reading) فایل صوتی 640
درس سوم (sounds and letters) فایل صوتی 626
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 9,994
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 1,864
درس ششم فایل صوتی 788
درس ششم (conversation) فایل صوتی 624
درس ششم (health and injuries) فایل صوتی 799
درس ششم (language melody) فایل صوتی 896

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد