رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 719
درس سوم (Listening and Reading conversation 1) فایل صوتی 622
درس سوم (listening and reading conversation 2) فایل صوتی 645
درس سوم (listening، reading and writing) فایل صوتی 809
درس سوم (my abilities) انیمیشن 601
درس سوم (my age) انیمیشن 555
درس سوم (new words) فایل صوتی 696
درس سوم (new words) فایل صوتی 566
درس سوم (photo dictionary) فایل صوتی 1,247
درس سوم (practice 1) فایل صوتی 668
درس سوم (practice 1) فایل صوتی 672
درس سوم (practice 2) فایل صوتی 659
درس سوم (practice 2) فایل صوتی 658
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 699
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 713
درس سوم (question 1) انیمیشن 553
درس سوم (question 1) انیمیشن 518
درس سوم (question 10) انیمیشن 554
درس سوم (question 2) انیمیشن 516
درس سوم (question 2) انیمیشن 535

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد