رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوم (question 7) انیمیشن 522
درس دوم (question 7) انیمیشن 505
درس دوم (question 8) انیمیشن 523
درس دوم (question 9) انیمیشن 543
درس دوم (reading) فایل صوتی 826
درس دوم (reading) فایل صوتی 629
درس دوم (Sounds and Letter) فایل صوتی 669
درس دوم (travel) فایل صوتی 720
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 2,788
درس سوم فایل صوتی 853
درس سوم ( reading) فایل صوتی 723
درس سوم (conversation) فایل صوتی 569
درس سوم (conversation) فایل صوتی 769
درس سوم (conversation) فایل صوتی 543
درس سوم (festivals and ceremonies) فایل صوتی 764
درس سوم (language melody) فایل صوتی 852
درس سوم (lesson 3) انیمیشن 559
درس سوم (lesson 3) انیمیشن 525
درس سوم (listen to the question) فایل صوتی 643
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 5,620

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد