رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول (reading) فایل صوتی 730
درس اول (sounds and letters) فایل صوتی 674
درس اول (what you learned) فایل صوتی 1,404
درس دوم فایل صوتی 884
درس دوم ( listening & speaking) فایل صوتی 2,170
درس دوم ( pronunciation) فایل صوتی 756
درس دوم ( what you learned) فایل صوتی 11,605
درس دوم (conversation) فایل صوتی 663
درس دوم (conversation) فایل صوتی 1,129
درس دوم (conversation) فایل صوتی 685
درس دوم (language melody) فایل صوتی 680
درس دوم (lesson 2) انیمیشن 529
درس دوم (lessons 1 & 2) انیمیشن 561
درس دوم (listen to the question) فایل صوتی 689
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 678
درس دوم (Listening and Reading conversation 1) فایل صوتی 643
درس دوم (Listening and Reading conversation 2) فایل صوتی 728
درس دوم (listening، reading and writing) فایل صوتی 1,390
درس دوم (my classmates) انیمیشن 519
درس دوم (my week) انیمیشن 614

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد