رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول (practice 2) فایل صوتی 728
درس اول (practice 2) فایل صوتی 687
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 1,311
درس اول (question 1) انیمیشن 559
درس اول (question 10) انیمیشن 537
درس اول (question 2) انیمیشن 591
درس اول (question 2) انیمیشن 540
درس اول (question 3) انیمیشن 586
درس اول (question 3) انیمیشن 534
درس اول (question 4) انیمیشن 549
درس اول (question 4) انیمیشن 540
درس اول (question 5) انیمیشن 530
درس اول (question 5) انیمیشن 552
درس اول (question 6) انیمیشن 546
درس اول (question 6) انیمیشن 518
درس اول (question 7) انیمیشن 558
درس اول (question 7) انیمیشن 514
درس اول (question 8) انیمیشن 585
درس اول (question 9) انیمیشن 535
درس اول (reading) فایل صوتی 897

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد