رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول ( what you learned) فایل صوتی 8,788
درس اول (conversation) فایل صوتی 819
درس اول (conversation) فایل صوتی 940
درس اول (conversation) فایل صوتی 825
درس اول (language melody) فایل صوتی 1,946
درس اول (lesson 1) انیمیشن 578
درس اول (lessons 1& 2) انیمیشن 649
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 5,297
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 861
درس اول (listening and reading conversation 1) فایل صوتی 699
درس اول (listening and reading conversation 2) فایل صوتی 749
درس اول (listening، reading and writing) فایل صوتی 926
درس اول (my name) انیمیشن 680
درس اول (my nationality) انیمیشن 657
درس اول (new words) فایل صوتی 692
درس اول (new words) فایل صوتی 639
درس اول (personality) فایل صوتی 829
درس اول (photo dictionary) فایل صوتی 1,560
درس اول (practice 1) فایل صوتی 712
درس اول (practice 1) فایل صوتی 722

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد