رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوم (new words) فایل صوتی 796
درس دوم (new words) فایل صوتی 539
درس دوم (photo dictionary) فایل صوتی 1,244
درس دوم (practice 1) فایل صوتی 620
درس دوم (practice 1) فایل صوتی 640
درس دوم (practice 2) فایل صوتی 623
درس دوم (practice 2) فایل صوتی 593
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 569
درس دوم (question 1) انیمیشن 554
درس دوم (question 1) انیمیشن 521
درس دوم (question 2) انیمیشن 571
درس دوم (question 2) انیمیشن 503
درس دوم (question 3) انیمیشن 544
درس دوم (question 3) انیمیشن 517
درس دوم (question 4) انیمیشن 528
درس دوم (question 4) انیمیشن 517
درس دوم (question 5) انیمیشن 530
درس دوم (question 5) انیمیشن 486
درس دوم (question 6) انیمیشن 543
درس دوم (question 6) انیمیشن 506

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد