رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس چهارم: آواز گنجشک فایل صوتی 1,822
درس چهاردهم: ایران آباد فایل صوتی 2,080
درس چهاردهم: ادب از که آموختی؟ فایل صوتی 2,540
درس پنجم: رهایی از قفس فایل صوتی 26,601
درس پنجم: بلدرچین و برزگر فایل صوتی 3,934
درس پانزدهم: شیر و موش فایل صوتی 9,218
درس پانزدهم: دریا فایل صوتی 1,799
درس هفدهم: چشم‌های آسمان فایل صوتی 1,921
درس هفدهم: مدرسه هوشمند فایل صوتی 7,828
درس هفتم: کار نیک فایل صوتی 1,319
درس هفتم: مهمان شهر ما فایل صوتی 7,866
درس هشتم: پیراهن بهشتی فایل صوتی 3,314
درس نهم: بوی نرگس فایل صوتی 1,401
درس ششم: فداکاران فایل صوتی 1,715
درس ششم: آرش کمانگیر فایل صوتی 6,485
درس شانزدهم: پرسشگری فایل صوتی 2,281
درس شانزدهم: اگر جنگل نباشد فایل صوتی 6,288
درس سیزدهم: لطف حق فایل صوتی 2,535
درس سوم: راز نشانه‌ها فایل صوتی 9,823
درس سوم: آسمان آبی، طبیعت پاک فایل صوتی 6,310

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد