رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نمایش رادیویی مربوط به درس روباه و زاغ فایل صوتی 2,012
نمایش رادیویی مربوط به درس طوطی و بازرگان فایل صوتی 2,840
درس اول: محله ما فایل صوتی 1,969
بخوان و حفظ کن: پدربزرگ فایل صوتی 1,360
درس دوم: زنگ ورزش فایل صوتی 1,447
درس سوم: آسمان آبی، طبیعت پاک فایل صوتی 6,310
بخوان و حفظ کن: هم‌بازی فایل صوتی 1,524
درس چهارم: آواز گنجشک فایل صوتی 1,822
درس پنجم: بلدرچین و برزگر فایل صوتی 3,934
درس ششم: فداکاران فایل صوتی 1,715
بخوان و حفظ کن: مثل باران فایل صوتی 1,786
درس هفتم: کار نیک فایل صوتی 1,319
حکایت: بهانه فایل صوتی 1,490
درس هشتم: پیراهن بهشتی فایل صوتی 3,314
درس نهم: بوی نرگس فایل صوتی 1,401
درس دهم: یار مهربان فایل صوتی 1,299
بخوان و حفظ کن: نقاش دنیا فایل صوتی 1,076
بخوان و حفظ کن: نقاش دنیا فایل صوتی 1,374
درس یازدهم: نویسنده بزرگ فایل صوتی 1,647
حکایت: راز جعبه فایل صوتی 7,086

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد