رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نمایش رادیویی مربوط به درس روباه و زاغ فایل صوتی 1,375
نمایش رادیویی مربوط به درس طوطی و بازرگان فایل صوتی 1,747
درس اول: محله ما فایل صوتی 1,626
بخوان و حفظ کن: پدربزرگ فایل صوتی 1,054
درس دوم: زنگ ورزش فایل صوتی 949
درس سوم: آسمان آبی، طبیعت پاک فایل صوتی 5,907
بخوان و حفظ کن: هم‌بازی فایل صوتی 1,198
درس چهارم: آواز گنجشک فایل صوتی 1,404
درس پنجم: بلدرچین و برزگر فایل صوتی 3,577
درس ششم: فداکاران فایل صوتی 1,368
بخوان و حفظ کن: مثل باران فایل صوتی 1,330
درس هفتم: کار نیک فایل صوتی 1,045
حکایت: بهانه فایل صوتی 1,103
درس هشتم: پیراهن بهشتی فایل صوتی 2,542
درس نهم: بوی نرگس فایل صوتی 991
درس دهم: یار مهربان فایل صوتی 959
بخوان و حفظ کن: نقاش دنیا فایل صوتی 833
بخوان و حفظ کن: نقاش دنیا فایل صوتی 960
درس یازدهم: نویسنده بزرگ فایل صوتی 1,311
حکایت: راز جعبه فایل صوتی 6,357

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد