رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نمایش رادیویی مربوط به درس روباه و زاغ فایل صوتی 1,835
نمایش رادیویی مربوط به درس طوطی و بازرگان فایل صوتی 2,615
درس اول: محله ما فایل صوتی 1,886
بخوان و حفظ کن: پدربزرگ فایل صوتی 1,284
درس دوم: زنگ ورزش فایل صوتی 1,363
درس سوم: آسمان آبی، طبیعت پاک فایل صوتی 6,232
بخوان و حفظ کن: هم‌بازی فایل صوتی 1,441
درس چهارم: آواز گنجشک فایل صوتی 1,719
درس پنجم: بلدرچین و برزگر فایل صوتی 3,846
درس ششم: فداکاران فایل صوتی 1,631
بخوان و حفظ کن: مثل باران فایل صوتی 1,660
درس هفتم: کار نیک فایل صوتی 1,245
حکایت: بهانه فایل صوتی 1,389
درس هشتم: پیراهن بهشتی فایل صوتی 3,207
درس نهم: بوی نرگس فایل صوتی 1,287
درس دهم: یار مهربان فایل صوتی 1,155
بخوان و حفظ کن: نقاش دنیا فایل صوتی 996
بخوان و حفظ کن: نقاش دنیا فایل صوتی 1,287
درس یازدهم: نویسنده بزرگ فایل صوتی 1,568
حکایت: راز جعبه فایل صوتی 6,935

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد