رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دهم: باغچه اطفال فایل صوتی 6,563
درس دهم: یار مهربان فایل صوتی 1,159
درس دوازدهم: اتفاق ساده فایل صوتی 2,763
درس دوازدهم: ایران عزیز فایل صوتی 2,845
درس دوم: زنگ ورزش فایل صوتی 1,364
درس دوم: کوچ پرستوها فایل صوتی 9,494
درس سوم: آسمان آبی، طبیعت پاک فایل صوتی 6,232
درس سوم: راز نشانه‌ها فایل صوتی 9,670
درس سیزدهم: لطف حق فایل صوتی 2,403
درس شانزدهم: اگر جنگل نباشد فایل صوتی 6,138
درس شانزدهم: پرسشگری فایل صوتی 2,189
درس ششم: آرش کمانگیر فایل صوتی 5,942
درس ششم: فداکاران فایل صوتی 1,631
درس نهم: بوی نرگس فایل صوتی 1,287
درس هشتم: پیراهن بهشتی فایل صوتی 3,207
درس هفتم: مهمان شهر ما فایل صوتی 7,378
درس هفتم: کار نیک فایل صوتی 1,245
درس هفدهم: مدرسه هوشمند فایل صوتی 7,203
درس هفدهم: چشم‌های آسمان فایل صوتی 1,790
درس پانزدهم: دریا فایل صوتی 1,674

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد