رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دهم: باغچه اطفال فایل صوتی 7,618
درس دهم: یار مهربان فایل صوتی 1,252
درس دوازدهم: اتفاق ساده فایل صوتی 2,916
درس دوازدهم: ایران عزیز فایل صوتی 2,922
درس دوم: زنگ ورزش فایل صوتی 1,404
درس دوم: کوچ پرستوها فایل صوتی 9,776
درس سوم: آسمان آبی، طبیعت پاک فایل صوتی 6,268
درس سوم: راز نشانه‌ها فایل صوتی 9,752
درس سیزدهم: لطف حق فایل صوتی 2,495
درس شانزدهم: اگر جنگل نباشد فایل صوتی 6,224
درس شانزدهم: پرسشگری فایل صوتی 2,230
درس ششم: آرش کمانگیر فایل صوتی 6,398
درس ششم: فداکاران فایل صوتی 1,668
درس نهم: بوی نرگس فایل صوتی 1,324
درس هشتم: پیراهن بهشتی فایل صوتی 3,271
درس هفتم: مهمان شهر ما فایل صوتی 7,785
درس هفتم: کار نیک فایل صوتی 1,284
درس هفدهم: مدرسه هوشمند فایل صوتی 7,326
درس هفدهم: چشم‌های آسمان فایل صوتی 1,857
درس پانزدهم: دریا فایل صوتی 1,749

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد