رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
هفت مروارید سرخ (بخش دوم) انیمیشن 734
امید انیمیشن 751
لطف حق انیمیشن 846
سؤالات درس لطف حق (1) انیمیشن 636
سؤالات درس لطف حق (2) انیمیشن 760
ادب از که آموختی انیمیشن 981
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 816
شیر و موش انیمیشن 1,085
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 878
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 833
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 759
کارت اعتباری انیمیشن 828
خرد و دانش انیمیشن 869
پرسشگری انیمیشن 1,012
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 825
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 988
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 989
مدرسه هوشمند انیمیشن 1,247
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 979
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 983

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد