رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ستایش فایل صوتی 1,237
درس اول: آفریدگار زیبایی فایل صوتی 2,491
بخوان و حفظ کن: خبر داغ فایل صوتی 1,511
درس دوم: کوچ پرستوها فایل صوتی 5,940
بخوان و بیندیش: در جست‌وجو فایل صوتی 1,707
حکایت: قوی‌ترین حیوان جنگل فایل صوتی 2,035
درس سوم: راز نشانه‌ها فایل صوتی 9,016
بخوان و حفظ کن: روباه و زاغ فایل صوتی 16,606
درس چهارم: ارزش علم فایل صوتی 7,384
درس پنجم: رهایی از قفس فایل صوتی 17,019
بخوان و بیندیش: قدم یازدهم فایل صوتی 5,569
مثل فایل صوتی 965
درس ششم: آرش کمانگیر فایل صوتی 5,035
بخوان و حفظ کن: باران فایل صوتی 2,340
درس هفتم: مهمان شهر ما فایل صوتی 6,723
بخوان و بیندیش: انتظار فایل صوتی 9,843
درس دهم: باغچه اطفال فایل صوتی 5,827
بخوان و حفظ کن: همای رحمت فایل صوتی 7,746
درس یازدهم: فرمانده دل‌ها فایل صوتی 26,857
درس دوازدهم: اتفاق ساده فایل صوتی 2,449

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد