رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
بهتر از سیب فیلم 2,756
ترانه‌های خاله ستاره (ستاره) فیلم 3,737
بالاتر از سیاهی فیلم 1,933
شهر آفتاب فیلم 3,363
مرد جوان و خیاط حیله‌گر فیلم 5,789
در جست‌و‌جو انیمیشن 1,056
خبر داغ انیمیشن 1,113
آفریدگار زیبایی انیمیشن 1,047
سؤالات درس آفریدگار زیبایی (1) انیمیشن 937
سؤالات درس آفریدگار زیبایی (2) انیمیشن 889
سؤالات درس آفریدگار زیبایی (3) انیمیشن 1,019
سؤالات درس آفریدگار زیبایی (4) انیمیشن 1,080
کوچ پرستوها انیمیشن 1,090
سؤالات درس کوچ پرستوها (1) انیمیشن 1,091
سؤالات درس کوچ پرستوها (2) انیمیشن 832
سؤالات درس کوچ پرستوها (3) انیمیشن 905
سؤالات درس کوچ پرستوها (4) انیمیشن 1,013
سؤالات درس کوچ پرستوها (5) انیمیشن 995
قوی‌ترین حیوان جنگل انیمیشن 993
ستایش (خدا) انیمیشن 958

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد