رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوازدهم: ایران عزیز فایل صوتی 2,898
بخوان و حفظ کن: وطن فایل صوتی 1,874
درس چهاردهم: ایران آباد فایل صوتی 2,006
حکایت: خروس ایرانی فایل صوتی 5,204
درس پانزدهم: دریا فایل صوتی 1,733
درس شانزدهم: اگر جنگل نباشد فایل صوتی 6,206
بخوان و حفظ کن: بهاران فایل صوتی 1,906
درس هفدهم: چشم‌های آسمان فایل صوتی 1,841
حکایت: افتادن از آسمان فایل صوتی 4,319
مقدمه کتاب خوانداری دوم ابتدایی فایل صوتی 897
ستایش فایل صوتی 1,238
کتابخانه کلاس ما فایل صوتی 1,440
یار مهربان فایل صوتی 1,158
مسجد محله ما فایل صوتی 1,606
چغندر پر برکت فایل صوتی 1,560
خرس کوچولو فایل صوتی 1,223
راه سلامتی فایل صوتی 1,060
ستاره فایل صوتی 1,017
مدرسه خرگوش‌ها فایل صوتی 1,372
تمیز باش، عزیز باش فایل صوتی 1,131

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد