رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 1,689
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 2,075
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 2,563
مثل انیمیشن 2,131
نیایش انیمیشن 2,687
ستایش فایل صوتی 1,614
درس اول: آفریدگار زیبایی فایل صوتی 3,659
بخوان و حفظ کن: خبر داغ فایل صوتی 1,910
درس دوم: کوچ پرستوها فایل صوتی 9,858
بخوان و بیندیش: در جست‌وجو فایل صوتی 3,451
حکایت: قوی‌ترین حیوان جنگل فایل صوتی 2,654
درس سوم: راز نشانه‌ها فایل صوتی 9,791
بخوان و حفظ کن: روباه و زاغ فایل صوتی 19,253
درس چهارم: ارزش علم فایل صوتی 8,478
درس پنجم: رهایی از قفس فایل صوتی 26,485
بخوان و بیندیش: قدم یازدهم فایل صوتی 7,559
مثل فایل صوتی 1,196
درس ششم: آرش کمانگیر فایل صوتی 6,452
بخوان و حفظ کن: باران فایل صوتی 2,974
درس هفتم: مهمان شهر ما فایل صوتی 7,834

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد