رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 1,238
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 1,161
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 1,074
سؤالات درس فرمانده دل‌ها (1) انیمیشن 897
سؤالات درس فرمانده دل‌ها (2) انیمیشن 819
سؤالات درس فرمانده دل‌ها (3) انیمیشن 886
سؤالات درس لطف حق (1) انیمیشن 919
سؤالات درس لطف حق (2) انیمیشن 1,041
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 1,570
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 1,373
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 1,717
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 2,103
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 2,592
سؤالات درس مهمان شهر ما (1) انیمیشن 1,125
سؤالات درس مهمان شهر ما (2) انیمیشن 893
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 1,283
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 1,437
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 1,534
سؤالات درس کوچ پرستوها (1) انیمیشن 1,068
سؤالات درس کوچ پرستوها (2) انیمیشن 811

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد