رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دهم: باغچه اطفال فایل صوتی 5,824
درس دهم: یار مهربان فایل صوتی 959
درس دوازدهم: اتفاق ساده فایل صوتی 2,442
درس دوازدهم: ایران عزیز فایل صوتی 2,507
درس دوم: زنگ ورزش فایل صوتی 949
درس دوم: کوچ پرستوها فایل صوتی 5,936
درس سوم: آسمان آبی، طبیعت پاک فایل صوتی 5,907
درس سوم: راز نشانه‌ها فایل صوتی 9,016
درس سیزدهم: لطف حق فایل صوتی 2,116
درس شانزدهم: اگر جنگل نباشد فایل صوتی 5,733
درس شانزدهم: پرسشگری فایل صوتی 1,860
درس ششم: آرش کمانگیر فایل صوتی 5,031
درس ششم: فداکاران فایل صوتی 1,365
درس نهم: بوی نرگس فایل صوتی 987
درس هشتم: پیراهن بهشتی فایل صوتی 2,541
درس هفتم: مهمان شهر ما فایل صوتی 6,722
درس هفتم: کار نیک فایل صوتی 1,045
درس هفدهم: مدرسه هوشمند فایل صوتی 3,996
درس هفدهم: چشم‌های آسمان فایل صوتی 1,482
درس پانزدهم: دریا فایل صوتی 1,433

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد