رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
انتقال داده‌ها انیمیشن 4,918
کامل کردن تصویر انیمیشن 6,710
دسته بندی داده ها انیمیشن 5,679
جابجایی اشیا انیمیشن 5,731
جهت‌یابی انیمیشن 5,051
مرتب سازی داده‌ها انیمیشن 3,745
جهت‌یابی انیمیشن 5,540
سرعت عمل انیمیشن 5,855
جهت‌یابی انیمیشن 3,739
جهت‌یابی انیمیشن 4,029
جهت‌یابی انیمیشن 3,602
جهت‌یابی انیمیشن 4,885
شمارش داده ها انیمیشن 5,464
جهت‌یابی انیمیشن 3,601
جهت‌یابی انیمیشن 5,063
شمارش انیمیشن 5,363
شمارش انیمیشن 7,405
شمارش انیمیشن 6,583
شمارش انیمیشن 3,358
شمارش انیمیشن 4,444

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد