رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (3) فیلم 536
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (6) فیلم 578
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (26) فیلم 579
جمع اعداد (46) انیمیشن 585
جمع اعداد (10) انیمیشن 608
جمع اعداد (33) انیمیشن 609
جمع اعداد (9) انیمیشن 610
جمع اعداد (28) انیمیشن 615
عددشناسی (5) انیمیشن 618
جمع اعداد (72) انیمیشن 627
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (2) فیلم 628
جمع اعداد (63) انیمیشن 629
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (6) فیلم 629
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (8) فیلم 630
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (7) فیلم 631
جمع اعداد (44) انیمیشن 632
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (7) فیلم 636
جمع اعداد (75) انیمیشن 637
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (24) فیلم 637
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (10) فیلم 638

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد