رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (26) فیلم 760
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (3) فیلم 773
جمع اعداد (46) انیمیشن 786
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (6) فیلم 792
جمع اعداد (28) انیمیشن 799
جمع اعداد (33) انیمیشن 801
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (6) فیلم 807
عددشناسی (5) انیمیشن 817
معرفی ضلع انیمیشن 818
جمع اعداد (51) انیمیشن 821
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (22) فیلم 823
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (4) فیلم 831
جمع اعداد (13) انیمیشن 835
عددشناسی (2) انیمیشن 837
جمع اعداد (61) انیمیشن 838
جمع اعداد (10) انیمیشن 839
جمع اعداد (48) انیمیشن 839
عددشناسی (18) انیمیشن 839
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (10) فیلم 839
جمع اعداد (43) انیمیشن 840

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد