رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (26) فیلم 803
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (3) فیلم 813
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (6) فیلم 829
جمع اعداد (33) انیمیشن 842
جمع اعداد (46) انیمیشن 845
جمع اعداد (28) انیمیشن 851
معرفی ضلع انیمیشن 851
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (6) فیلم 853
عددشناسی (5) انیمیشن 864
عددشناسی (2) انیمیشن 865
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (4) فیلم 866
عددشناسی (18) انیمیشن 867
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (22) فیلم 869
شناخت سه ضلعی انیمیشن 870
جمع اعداد (51) انیمیشن 871
عددشناسی (3) انیمیشن 872
جمع اعداد (13) انیمیشن 873
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (10) فیلم 877
جمع اعداد (43) انیمیشن 878
جمع اعداد (48) انیمیشن 878

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد