رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
جمع اعداد (47) انیمیشن 704
شمارش اعداد (2) انیمیشن 705
جمع اعداد (84) انیمیشن 706
جمع سه عدد انیمیشن 706
شمارش و جمع اعداد (1) انیمیشن 706
عددشناسی (24) انیمیشن 706
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (11) فیلم 706
راهنمای معلم ریاضی سوم ابتدایی (22) فیلم 706
عددشناسی (11) انیمیشن 708
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (17) فیلم 708
معرفی قطر انیمیشن 709
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (23) فیلم 710
جمع اعداد (74) انیمیشن 711
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (5) فیلم 711
راهنمای معلم ریاضی دوم ابتدایی (2) فیلم 711
راهنمای معلم ریاضی دوم ابتدایی (10) فیلم 711
راهنمای معلم ریاضی سوم ابتدایی (5) فیلم 711
جمع و تفریق اعداد (5) انیمیشن 712
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (5) فیلم 712
راهنمای معلم ریاضی سوم ابتدایی (24) فیلم 712

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد