رسانه هایی با موضوع الکتروتکنیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
حرکت الکترون در میدان مغناطیسی انیمیشن 1,049
حرکت حلقه حامل جریان در میدان مغناطیسی انیمیشن 906
خطوط نیرو و میدان در فاصله هوایی ماشین DC انیمیشن 857
خودالقایی انیمیشن 1,168
دو روش مختلف تولید برق انیمیشن 1,027
دیاگرام گسترده آرمیچر 11 شیار 4 قطب موجی ساده انیمیشن 2,374
دیاگرام گسترده آرمیچر مولد چهار قطب 12 شیار حلقوی ساده انیمیشن 2,667
رابطه بین جریان، میدان و نیرو انیمیشن 986
رابطه بین میدان و جریان اطراف یک سلونئد انیمیشن 1,528
رابطه بین گشتاور و جریان تحریک انیمیشن 923
رابطه فرکانس و تولید ولتاژ مستقیم در موتور انیمیشن 1,938
راه‌انداز دستی سه نقطه‌ای موتور جریان مستقیم انیمیشن 1,223
رفع مشکل عدم گشتاور با به‌کار بردن کلاف‌های بیشتر انیمیشن 893
روابط بین ولتاژ، جریان و مقاومت در قانون اهم انیمیشن 1,295
روش وارد لئونارد برای کنترل دور موتور جریان مستقیم انیمیشن 1,496
طرح ساختمانی و الکتریکی مولد تحریک مستقل انیمیشن 1,116
طرح ساختمانی و الکتریکی مولد سری انیمیشن 1,176
طرح ساختمانی و الکتریکی مولد شنت چهار قطب بدون قطب کمکی و سیم جبرانگر انیمیشن 1,122
طرح ساختمانی و الکتریکی مولد کمپوند چهار قطب انیمیشن 1,242
طرح ساختمانی و مدار الکتریکی مولد شنت چهار قطب با سیم‌پیچ جبرانگر و قطب‌های کمکی انیمیشن 1,325

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد