رسانه هایی با موضوع الکتروتکنیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
مولد ساده و نحوه یکسو کردن جریان القایی انیمیشن 885
رفع مشکل عدم گشتاور با به‌کار بردن کلاف‌های بیشتر انیمیشن 893
مولد سه فاز انیمیشن 893
بررسی امکان حرکت دورانی مداوم توسط کموتاتور انیمیشن 901
القای ولتاژ در یک هادی متحرک در میدان مغناطیسی انیمیشن 905
حرکت حلقه حامل جریان در میدان مغناطیسی انیمیشن 906
اجزای موتور دی سی و برش موتور انیمیشن 909
مفهوم تولید ولتاژ مستقیم در موتور DC انیمیشن 915
تغییر جهت گردش موتور شنت انیمیشن 917
ایجاد گشتاور و حرکت در موتور ساده جریان مستقیم انیمیشن 917
رابطه بین گشتاور و جریان تحریک انیمیشن 923
میدان مغناطیسی اطراف سیم انیمیشن 931
میدان مغناطیسی اطراف یک سیم لوله انیمیشن 931
میدان مغناطیسی معادل در سه فاز انیمیشن 937
نیروی الکتروموتوری وارد بر بار در میدان مغناطیسی موتور انیمیشن 944
تغییرات فوران دربر گیرنده یک حلقه انیمیشن 949
مکانیزم تولید گشتاور در ماشین DC انیمیشن 950
ایجاد میدان توسط قطب‌های کمکی انیمیشن 951
قانون فارادی (2) انیمیشن 960
نمایش تاثیر وجود هسته آهنی در داخل سیم‌پیچ بر نیروی حاصل از آن انیمیشن 961

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد