رسانه هایی با موضوع الکتروتکنیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
استفاده از مقاومت متغییر ترانزیستور انیمیشن 3,256
دیاگرام گسترده آرمیچر مولد چهار قطب 12 شیار حلقوی ساده انیمیشن 2,667
دیاگرام گسترده آرمیچر 11 شیار 4 قطب موجی ساده انیمیشن 2,375
اجزای مدار، مفهوم باز و بسته بودن کلید انیمیشن 2,109
رابطه فرکانس و تولید ولتاژ مستقیم در موتور انیمیشن 1,939
آزمون قانون اهم انیمیشن 1,674
گشتاور ژنراتوری و موتوری انیمیشن 1,611
مفهوم جاروبک و کموتاسیون در ماشین جریان مستقیم انیمیشن 1,591
میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان انیمیشن 1,543
رابطه بین میدان و جریان اطراف یک سلونئد انیمیشن 1,528
مدار آزمایش برای رسم مشخصه بی‌باری مولد تحریک مستقل انیمیشن 1,506
روش وارد لئونارد برای کنترل دور موتور جریان مستقیم انیمیشن 1,498
نمایش حلقه هیسترزیس مواد فرومغناطیس انیمیشن 1,459
کنترل محرک مغناطیسی ماشین انیمیشن 1,427
آزمون قانون اهم و توان انیمیشن 1,387
تحلیل بار ذخیره شده در خازن‌ها در اتصال سری انیمیشن 1,373
طرح مدور مولد DC چهار کلافی انیمیشن 1,358
تعیین قطب آهن‌ربا انیمیشن 1,348
بیان مفاهیم قانون اهم انیمیشن 1,347
تحلیل مدار موازی انیمیشن 1,337

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد