رسانه هایی با موضوع الکتروتکنیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
کاربرد مغناطیس و جرثقیل انیمیشن 1,286
روابط بین ولتاژ، جریان و مقاومت در قانون اهم انیمیشن 1,295
مدار راه‌اندازی اتوماتیک موتور جریان مستقیم انیمیشن 1,310
تحلیل یک مدار ترکیبی (3) انیمیشن 1,318
طرح ساختمانی و مدار الکتریکی مولد شنت چهار قطب با سیم‌پیچ جبرانگر و قطب‌های کمکی انیمیشن 1,325
تعیین اندازه مقاومت از روی رنگ انیمیشن 1,326
نمایش جهت نیروی موثر بین دو هادی مجاور انیمیشن 1,331
الکترولیز انیمیشن 1,332
تحلیل مدار موازی انیمیشن 1,337
بیان مفاهیم قانون اهم انیمیشن 1,347
تعیین قطب آهن‌ربا انیمیشن 1,348
طرح مدور مولد DC چهار کلافی انیمیشن 1,357
تحلیل بار ذخیره شده در خازن‌ها در اتصال سری انیمیشن 1,370
آزمون قانون اهم و توان انیمیشن 1,386
کنترل محرک مغناطیسی ماشین انیمیشن 1,427
نمایش حلقه هیسترزیس مواد فرومغناطیس انیمیشن 1,459
روش وارد لئونارد برای کنترل دور موتور جریان مستقیم انیمیشن 1,496
مدار آزمایش برای رسم مشخصه بی‌باری مولد تحریک مستقل انیمیشن 1,506
رابطه بین میدان و جریان اطراف یک سلونئد انیمیشن 1,528
میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان انیمیشن 1,543

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد