رسانه هایی با موضوع الکتروتکنیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
گشتاور ژنراتوری و موتوری انیمیشن 1,610
کنترل محرک مغناطیسی ماشین انیمیشن 1,427
کاربرد مغناطیس و جرثقیل انیمیشن 1,286
چگونگی تولید نیم‌موج متناوب سینوسی انیمیشن 1,096
چگونه یک مسئله مدار موازی را حل کنیم انیمیشن 1,181
چگونه یک مسئله مدار سری را حل کنیم انیمیشن 1,109
پل واتسون انیمیشن 988
پروسه کموتاسیون انیمیشن 819
نیروی الکتروموتوری وارد بر بار در میدان مغناطیسی موتور انیمیشن 944
نمایش کموتاسیون دو تیغه‌ای در ماشین جریان مستقیم انیمیشن 838
نمایش نیروی لورنس مؤثر بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی انیمیشن 1,131
نمایش رابطه نیرو با تعداد حلقه سیم‌پیچ و جریان عبوری انیمیشن 837
نمایش حلقه هیسترزیس مواد فرومغناطیس انیمیشن 1,458
نمایش جهت نیروی موثر بین دو هادی مجاور انیمیشن 1,331
نمایش تاثیر وجود هسته آهنی در داخل سیم‌پیچ بر نیروی حاصل از آن انیمیشن 961
نمایش برآیند میدان در ماشین جریان مستقیم و تاثیر بار بر آن انیمیشن 861
نمایش القای ولتاژ بر اثر تغییرات فوران انیمیشن 822
نمایش اثر پسماند فوران و شدت میدان خنثی کننده انیمیشن 808
نحوه قرار گرفتن قطب کمکی و سیم‌پیچ تحریک آن و عدم جرقه با وجود آن انیمیشن 1,033
نحوه تولید ولتاژ یکسو شده در موتور جریان مستقیم انیمیشن 828

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد