رسانه هایی با موضوع الکتروتکنیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمایش بستن مدار انیمیشن 1,178
آزمون قانون اهم انیمیشن 1,658
آزمون قانون اهم و توان انیمیشن 1,368
اتصال سری خازن‌ها انیمیشن 1,130
اتصال سری و موازی باطری‌ها انیمیشن 1,231
اتصال موازی خازن‌ها انیمیشن 1,096
اثر هال انیمیشن 857
اجزای مدار، مفهوم باز و بسته بودن کلید انیمیشن 2,082
اجزای موتور دی سی و برش موتور انیمیشن 897
اجزای یک موتور دی سی انیمیشن 1,014
اساس چرخش موتور در میدان مغناطیسی انیمیشن 849
استفاده از مقاومت متغییر ترانزیستور انیمیشن 3,233
القای الکترواستاتیک انیمیشن 862
القای ولتاژ در یک هادی متحرک در میدان مغناطیسی انیمیشن 884
الکترولیز انیمیشن 1,314
ایجاد میدان توسط قطب‌های کمکی انیمیشن 936
ایجاد گشتاور و حرکت در موتور ساده جریان مستقیم انیمیشن 903
بررسی امکان حرکت دورانی مداوم توسط کموتاتور انیمیشن 888
برش طولی و عرضی قطب‌های ماشین دی سی انیمیشن 749
بیان مفاهیم قانون اهم انیمیشن 1,334

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد