رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمایش رادرفورد انیمیشن 10,996
ساختار ترکیبات آلی انیمیشن 8,324
کشش سطحی انیمیشن 7,762
شناساگر انیمیشن 4,546
واکنش فسفر سفید با اکسیژن انیمیشن 4,810
واکنش سدیم با آب انیمیشن 7,112
الکترولیت و غیر الکترولیت انیمیشن 6,989
واکنش تجزیه انیمیشن 4,903
طیف نشری خطی هیدروژن انیمیشن 11,694
انواع اوربیتال انیمیشن 7,558
جدول تناوبی انیمیشن 12,957
ساختار ترکیبات آلی انیمیشن 5,471
واکنش اسید و باز انیمیشن 7,613
شناساگر انیمیشن 5,352
واکنش منیزیم با اکسیژن انیمیشن 9,535
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص انیمیشن 4,196
عوامل موثر بر سرعت واکنش انیمیشن 5,286
غلظت انیمیشن 4,323
سلول های گالوانی zn - cu انیمیشن 5,333
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب انیمیشن 4,875

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد