رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمایش رادرفورد انیمیشن 11,094
ساختار ترکیبات آلی انیمیشن 8,420
کشش سطحی انیمیشن 7,858
شناساگر انیمیشن 4,605
واکنش فسفر سفید با اکسیژن انیمیشن 5,039
واکنش سدیم با آب انیمیشن 7,286
الکترولیت و غیر الکترولیت انیمیشن 7,055
واکنش تجزیه انیمیشن 4,984
طیف نشری خطی هیدروژن انیمیشن 11,780
انواع اوربیتال انیمیشن 7,631
جدول تناوبی انیمیشن 13,145
ساختار ترکیبات آلی انیمیشن 5,550
واکنش اسید و باز انیمیشن 7,691
شناساگر انیمیشن 5,482
واکنش منیزیم با اکسیژن انیمیشن 9,694
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص انیمیشن 4,395
عوامل موثر بر سرعت واکنش انیمیشن 5,424
غلظت انیمیشن 4,412
سلول های گالوانی zn - cu انیمیشن 5,421
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب انیمیشن 4,944

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد