رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نامگذاری بخش‌های مختلف گل انیمیشن 860
نقش دستگاه ایمنی در پیوند اعضا و مبارزه با سرطان فیلم 1,124
نقش غده پینه‌آل و پانکراس در بدن فیلم 1,383
نقص ایمنی اکتسابی و مادرزادی فیلم 1,267
هرم انرژی انیمیشن 825
همانندسازی DNA فیلم 1,652
همانندسازی در باکتری انیمیشن 1,033
هورمون‌ها و دستگاه درون‌ریز فیلم 1,586
هورمون‌ها چگونه کار می‌کنند؟ انیمیشن 1,126
هورمون‌ها چگونه کار می‌کنند؟ فیلم 1,380
ورزش و نرمش فیلم 1,228
وظایف استخوان‌ها در بدن فیلم 1,990
ویژگی‌های عنصر کربن، پلی‌مر، هیدرولیز و سنتز آب‌دهی فیلم 2,907
پانکراس و کیسه صفرا انیمیشن 1,258
پروتئین‌ها فیلم 2,563
پمپ سدیم - پتاسیم انیمیشن 1,179
پمپاژ قلب انیمیشن 874
پژوهش‌های مندل فیلم 1,816
چرخه آب انیمیشن 949
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 4,554

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد