رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختمان آنزیم انیمیشن 820
ساختمان باکتری انیمیشن 801
آنتی‌ژن سطحی انیمیشن 814
مراحل گوارش غذا در انسان انیمیشن 1,573
شبکه غذایی انیمیشن 907
شکل یک سلول انیمیشن 859
شناسایی بخش‌های مختلف برگ انیمیشن 859
فاگوسیتوز و اگزوسیتوز انیمیشن 874
فتوسنتز انیمیشن 934
قسمت‌های مختلف مو انیمیشن 825
گرده‌افشانی توسط زنبور انیمیشن 975
لقاح در پستانداران انیمیشن 1,223
لقاح مضاعف انیمیشن 1,104
مراحل رشد جنین انیمیشن 1,007
میکروسکوپ انیمیشن 888
نامگذاری بخش‌های مختلف برگ انیمیشن 850
نامگذاری بخش‌های مختلف قلب انیمیشن 1,152
نامگذاری بخش‌های مختلف گل انیمیشن 860
هرم انرژی انیمیشن 825
همانندسازی در باکتری انیمیشن 1,033

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد