رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
دستگاه گردش خون در جانداران مختلف فیلم 2,128
دستگاه گردش خون ساده و مضاعف انیمیشن 2,339
دستگاه گردش خون کرم خاکی انیمیشن 2,011
دستگاه گوارش انگل‌ها و جانداران تک سلولی فیلم 1,267
دستگاه گوارش در جانداران متفاوت فیلم 1,499
دستگاه گوارش علف‌خواران فیلم 1,604
دستگاه گوارش هیدر، کرم خاکی، ملخ، پرندگان و وال فیلم 4,097
دفع مواد در گیاهان فیلم 1,656
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,996
رسوب کلسترول در دیواره رگ انیمیشن 947
روده باریک مکان اصلی گوارش شیمایی و جذب غذا فیلم 1,672
روش اندازه‌گیری فشار خون انیمیشن 1,326
ریبوزوم انیمیشن 1,175
زیست‌شناسی فیلم 2,989
ساختار شیمیایی نوکلئیک اسیدها و DNA فیلم 1,737
ساختار غشای سلولی فیلم 6,179
ساختار قلب انیمیشن 1,717
ساختار قلب (لایه‌های قلب) انیمیشن 2,164
ساختار لوله گوارش فیلم 1,823
ساختار و وظایف کلروپلاست، میتوکندری، لیزوزوم، واکوئل فیلم 2,934

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد