رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اندام‌های حسی بدن (پوست) فیلم 1,721
اندام‌های حسی بدن (چشم) فیلم 1,853
مکانیسم دیدن فیلم 1,707
اندام‌های حسی (گوش) فیلم 1,972
اندام‌های حسی (زبان، بینی)، پردازش اطلاعات حسی فیلم 2,061
گیرنده‌های حسی جانوران فیلم 1,661
هورمون‌ها و دستگاه درون‌ریز فیلم 1,586
هورمون‌ها چگونه کار می‌کنند؟ فیلم 1,379
غده‌های درون‌ریز اصلی بدن فیلم 1,383
غدد فوق کلیه فیلم 1,294
غده تیروئید و غده‌های پاراتیروئید فیلم 1,399
نقش غده پینه‌آل و پانکراس در بدن فیلم 1,383
ساختار شیمیایی نوکلئیک اسیدها و DNA فیلم 1,737
در جستجوی ماده ژنتیک فیلم 1,249
کشف ساختار DNA فیلم 1,367
همانندسازی DNA فیلم 1,651
تولید مثل باکتری فیلم 2,143
جهش‌های کروموزومی فیلم 1,818
چرخه سلولی، سرطان اختلال در تنظیم چرخه سلولی فیلم 2,757
مراحل مختلف میتوز فیلم 2,161

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد