رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کشیده شدن آب از بالا در گیاهان فیلم 1,689
حرکت مواد آلی در گیاهان فیلم 1,717
جانوران مواد زائد نیتروژن‌دار را دفع می‌کنند فیلم 1,180
دستگاه دفع ادرار در انسان فیلم 2,702
تشکیل ادرار فیلم 1,800
دفع مواد در گیاهان فیلم 1,656
جانوران چگونه حرکت می‌کنند؟ فیلم 11,490
انسان به کمک ماهیچه‌ها و استخوان‌ها حرکت می‌کند فیلم 2,132
وظایف استخوان‌ها در بدن فیلم 1,990
ورزش و نرمش فیلم 1,228
گیاهان نیز حرکت می‌کنند فیلم 1,644
مکانیسم دفاعی بدن (دفاع اختصاصی) فیلم 1,897
نقش دستگاه ایمنی در پیوند اعضا و مبارزه با سرطان فیلم 1,124
اختلال در دستگاه ایمنی بدن فیلم 1,251
نقص ایمنی اکتسابی و مادرزادی فیلم 1,267
دستگاه ایمنی در بی‌مهرگان فیلم 1,283
ساختار و کار نورون فیلم 1,587
فعالیت نورون‌ها فیلم 1,770
چگونگی ارتباط نورون‌ها با یکدیگر فیلم 1,602
ساختار و کار دستگاه عصبی فیلم 1,572

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد