رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
دستگاه گوارش در جانداران متفاوت فیلم 1,499
دستگاه گوارش انگل‌ها و جانداران تک سلولی فیلم 1,267
دستگاه گوارش هیدر، کرم خاکی، ملخ، پرندگان و وال فیلم 4,097
ساختار لوله گوارش فیلم 1,823
چگونگی گوارش غذا در دهان و انجام عمل بلع فیلم 2,660
گوارش غذا در معده فیلم 1,684
روده باریک مکان اصلی گوارش شیمایی و جذب غذا فیلم 1,672
جذب مواد غذایی در روده بزرگ فیلم 1,426
دستگاه گوارش علف‌خواران فیلم 1,605
دستگاه تنفس در جانداران مختلف فیلم 1,659
دستگاه تنفس انسان فیلم 1,997
اعمال مجاری تنفسی فیلم 1,396
دستگاه گردش خون در جانداران مختلف فیلم 2,128
دستگاه گردش خون انسان فیلم 5,011
الکتروکاردیوگرافی فیلم 1,477
گردش خون در رگ‌ها فیلم 1,484
مواد تشکیل‌دهنده خون (گلبول قرمز) فیلم 1,382
گلبول‌های سفید فیلم 1,530
دستگاه لنفی فیلم 1,417
انتقال مواد در گیاهان فیلم 2,269

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد