رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اجزای سیستم تنفس انیمیشن 1,122
اختلال در دستگاه ایمنی بدن فیلم 1,250
ارتباط بین دستگاه گلژی و شبکه آندوپلاسمی انیمیشن 1,001
اسمز انیمیشن 1,116
اسمز در سلول‌های انسانی انیمیشن 1,531
اسمز در سلول‌های گیاهی انیمیشن 1,175
اسپرم‌زایی، تخمک‌زایی، سندرم داون فیلم 2,904
اعمال مجاری تنفسی فیلم 1,396
الکتروکاردیوگرافی انیمیشن 833
الکتروکاردیوگرافی انیمیشن 1,083
الکتروکاردیوگرافی فیلم 1,477
الکتروکاردیوگرام انیمیشن 811
الگوی هضم در پرندگان و کرم خاکی انیمیشن 1,014
انتشار ساده و تسهیل شده انیمیشن 1,204
انتقال مواد در گیاهان فیلم 2,269
انتقال پیام عصبی به ماهیچه انیمیشن 1,094
اندام گوارشی انیمیشن 796
اندام‌های حسی (زبان، بینی)، پردازش اطلاعات حسی فیلم 2,065
اندام‌های حسی (گوش) فیلم 1,972
اندام‌های حسی بدن (پوست) فیلم 1,721

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد