رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اجزای سیستم تنفس انیمیشن 1,122
آزمون محل قرارگیری اجزای تنفسی انیمیشن 909
آزمون میزان هوشیاری انیمیشن 1,145
آشنایی با درصد سوختگی انیمیشن 1,021
آموزش چگونگی گرفتن نبض انیمیشن 1,118
حالات مختلف فشار خون انیمیشن 959
روش اندازه‌گیری فشار خون انیمیشن 1,326
مکانیزم عملکرد دستگاه فشار خون انیمیشن 1,283
ساختمان پوست انیمیشن 1,271
الکتروکاردیوگرافی انیمیشن 833
الکتروکاردیوگرام انیمیشن 810
انتقال پیام عصبی به ماهیچه انیمیشن 1,093
اندام گوارشی انیمیشن 796
انواع بافت‌ها انیمیشن 831
ایمنی سلولی انیمیشن 836
بخش‌های مختلف نورون انیمیشن 1,039
برش عرضی برگ انیمیشن 829
پمپاژ قلب انیمیشن 872
تخمک‌زایی انیمیشن 1,003
چرخه زندگی سرخس انیمیشن 860

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد