رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
ساختمان باکتری انیمیشن 786
اندام گوارشی انیمیشن 789
آنتی‌ژن سطحی انیمیشن 798
الکتروکاردیوگرام انیمیشن 801
چگونگی انقباض ماهیچه انیمیشن 802
ساختمان آنزیم انیمیشن 808
قسمت‌های مختلف مو انیمیشن 812
هرم انرژی انیمیشن 813
انواع بافت‌ها انیمیشن 815
برش عرضی برگ انیمیشن 821
الکتروکاردیوگرافی انیمیشن 823
ایمنی سلولی انیمیشن 823
چرخه زندگی خزه انیمیشن 824
نامگذاری بخش‌های مختلف برگ انیمیشن 836
چرخه زندگی سرخس انیمیشن 837
شناسایی بخش‌های مختلف برگ انیمیشن 845
شکل یک سلول انیمیشن 848
نامگذاری بخش‌های مختلف گل انیمیشن 849
پمپاژ قلب انیمیشن 854
چرخه نیتروژن انیمیشن 862

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد