رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جمله‌سازی 4 انیمیشن 840
جمله‌سازی 5 انیمیشن 820
جمله‌سازی 6 انیمیشن 815
جمله‌سازی 7 انیمیشن 845
جمله‌سازی 8 انیمیشن 823
جمله‌سازی 9 انیمیشن 803
حرف ربط انیمیشن 1,056
حروف ربط انیمیشن 878
دسته‌بندی کلمات 1 انیمیشن 829
دسته‌بندی کلمات 2 انیمیشن 824
دسته‌بندی کلمات 3 انیمیشن 802
دسته‌بندی کلمات 4 انیمیشن 825
دسته‌بندی کلمات 5 انیمیشن 817
دسته‌بندی کلمات 6 انیمیشن 742
دیکته (1) انیمیشن 1,229
دیکته (2) انیمیشن 1,233
دیکته (3) انیمیشن 1,991
ساخت کلمات انیمیشن 914
شخصیت‌های اصلی درس زنگ انشاء انیمیشن 927
شکل درست کلمه انیمیشن 1,510

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد