رسانه هایی با موضوع بخوانیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلمات هم‌معنی 5 انیمیشن 1,610
کلمات متضاد انیمیشن 1,676
آب از لوله بیرون نیامد انیمیشن 1,336
ثروت‌های ملی ایران انیمیشن 1,146
آشیانه ویران انیمیشن 1,325
استاد امامی انیمیشن 1,259
حمله اسکندر به ایران انیمیشن 1,399
اصفهان نصف جهان انیمیشن 1,262
امام زمان بیاید انیمیشن 1,140
امید انیمیشن 1,154
اگر ایران نباشد انیمیشن 1,188
بهار در حال آمدن است انیمیشن 1,243
تفاوت انسان با رایانه انیمیشن 1,273
حضرت نوح (ع) انیمیشن 1,520
خدمت به مردم انیمیشن 1,261
خواجه نصیر توسی انیمیشن 1,237
سرود ملی انیمیشن 1,209
شهرت حافظ انیمیشن 1,323
ضامن آهو انیمیشن 1,274
فاطمه بنت محمد انیمیشن 1,214

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد