کار و فناوری

معرفی time line و دستور split

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,291 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تغییر تنظیمات و خروج از پست الکترونیک

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
652 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تغییر رمز عبور یا گذرواژه در پست الکترونیک

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
1,047 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

excel: رمزگذاری بر روی پرونده‌ها (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,393 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

excel: رمزگذاری بر روی پرونده‌ها (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,899 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

excel: ایجاد کارنامه (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
5,129 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

excel: ایجاد کارنامه (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
6,878 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

excel: رسم نمودار (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,576 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

excel: رسم نمودار (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,742 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

excel: ایجاد جدول (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
6,145 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد