صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس اول: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,142 کیلو بایت MP3 131
درس دوم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,933 کیلو بایت MP3 131
درس دوم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 8,097 کیلو بایت MP3 135
درس پنجم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,771 کیلو بایت MP3 137
درس پنجم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,517 کیلو بایت MP3 139
درس سوم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 5,429 کیلو بایت MP3 140
درس چهارم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 40,563 کیلو بایت MP3 140
درس سوم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,085 کیلو بایت MP3 143
درس دوم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 13,040 کیلو بایت MP3 146
درس پنجم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 11,951 کیلو بایت MP3 147
درس اول: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 5,629 کیلو بایت MP3 148
درس سوم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,238 کیلو بایت MP3 152
مقدمه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,190 کیلو بایت MP3 156
درس چهارم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,321 کیلو بایت MP3 162
درس سوم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,809 کیلو بایت MP3 169
درس اول (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,276 کیلو بایت MP3 173
درس دوم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 5,957 کیلو بایت MP3 173
المعجم: ت (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 12,499 کیلو بایت MP3 174
المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 11,543 کیلو بایت MP3 177
درس چهارم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 5,601 کیلو بایت MP3 179

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد