مبانی هنرهای تجسمی

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 
کلید واژه: 
ندارد
توضیحات: 
رشته پشتیبانی صحنه- چاپ دستی- صنایع دستی- گرافیک- نقاشی- نقشه کشی معماری

رای شما: هیچکدام، میانگین امتیاز رسانه: 3.2 (27 رای)

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد