فیزیک هنرستان

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 
کلید واژه: 
ندارد
توضیحات: 
رشته تاسیسات-ساخت و تولید-مکانیک خودرو-نقشه کشی عمومی

رای شما: هیچکدام، میانگین امتیاز رسانه: 3.8 (26 رای)

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد