فیزیک 3(ثمین تراشه)

نوع رسانه: پیوند
مخاطبان: 
ارتباط با کتاب درسی: 
کلید واژه: 
ندارد
توضیحات: 
رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

رای شما: هیچکدام، میانگین امتیاز رسانه: 3 (38 رای)

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد