دستگاه گوارش

گوارش در بخش‌های مختلف لوله گوارش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
683 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مراحل گوارش غذا در انسان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
882 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چرخه کامل مراحل گوارش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
931 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اندام گوارشی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
63 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد