قرآن پنجم ابتدایی

درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 180

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
34 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
52 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
28 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
41 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
177 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
103 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره تحریم، آیه 8

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
346 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 19

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
355 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 29

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
317 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم: تلاوت آیات 1 تا 10 سوره انبیاء

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
293 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد