خوانداری چهارم ابتدایی

درس چهارم: ارزش علم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
11,924 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بخوان و حفظ کن: روباه و زاغ

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,964 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم: راز نشانه‌ها

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,111 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حکایت: قوی‌ترین حیوان جنگل

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,383 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بخوان و بیندیش: در جست‌وجو

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
14,681 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم: کوچ پرستوها

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,157 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بخوان و حفظ کن: خبر داغ

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,058 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول: آفریدگار زیبایی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
11,646 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ستایش

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,001 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد