بخوانیم چهارم ابتدایی

جور کردن کلمات هم‌معنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
355 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

همراهی شتر با موش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
486 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیاز به قانون

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
486 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نویسنده - اگر دیگران نبودند

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
542 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میراث فرهنگی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
492 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

لطف و مهربانی خداوند

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
413 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کودکان، سرمایه ملی کشور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
495 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کمک به نیازمندان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
473 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قهرمانان داستان‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
484 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قلی خجالتی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
493 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد