انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
عوامل موثر بر ظرفیت خازن 51 کیلو بایت SWF 6,644
تحلیل دشارژ خازن 26 کیلو بایت SWF 6,925
خازن در جریان متناوب 18 کیلو بایت SWF 10,609
جریان متناوب و مقاومت خازن القاگر 161 کیلو بایت SWF 6,666
راکتانس خازنی 29 کیلو بایت SWF 8,601
انتقال داده‌ها 254 کیلو بایت SWF 4,918
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 6,709
دسته بندی داده ها 151 کیلو بایت SWF 5,679
جابجایی اشیا 159 کیلو بایت SWF 5,731
جهت‌یابی 341 کیلو بایت SWF 5,051
مرتب سازی داده‌ها 341 کیلو بایت SWF 3,745
جهت‌یابی 153 کیلو بایت SWF 5,540
سرعت عمل 562 کیلو بایت SWF 5,855
جهت‌یابی 210 کیلو بایت SWF 3,738
جهت‌یابی 666 کیلو بایت SWF 4,029
جهت‌یابی 270 کیلو بایت SWF 3,602
جهت‌یابی 184 کیلو بایت SWF 4,868
شمارش داده ها 123 کیلو بایت SWF 5,464
جهت‌یابی 158 کیلو بایت SWF 3,600
جهت‌یابی 78 کیلو بایت SWF 5,063

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد