انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با خطوط (9) 209 کیلو بایت SWF 894
آشنایی با خوراک حیوانات 1 332 کیلو بایت SWF 1,413
آشنایی با خوراک حیوانات 2 184 کیلو بایت SWF 1,515
آشنایی با خوراکی‌های مفید و غیر مفید 143 کیلو بایت SWF 9,179
آشنایی با درصد سوختگی 98 کیلو بایت SWF 1,070
آشنایی با دسته‌های ده‌تایی 158 کیلو بایت SWF 5,199
آشنایی با دستگاه تنفسی پرندگان 330 کیلو بایت SWF 3,935
آشنایی با دماسنج 97 کیلو بایت SWF 1,006
آشنایی با ساختار الکل‌ها 91 کیلو بایت SWF 1,785
آشنایی با ساختار لوله گوارش 529 کیلو بایت SWF 1,447
آشنایی با ساعت دیجیتالی و عقربه‌ای 238 کیلو بایت SWF 1,657
آشنایی با ضرب (1) 101 کیلو بایت SWF 1,989
آشنایی با ضرب (2) 99 کیلو بایت SWF 2,040
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (1) 209 کیلو بایت SWF 806
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (2) 209 کیلو بایت SWF 805
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (3) 210 کیلو بایت SWF 789
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (4) 210 کیلو بایت SWF 914
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (5) 264 کیلو بایت SWF 794
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (6) 209 کیلو بایت SWF 778
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (7) 262 کیلو بایت SWF 737

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد