انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با خطوط (9) 209 کیلو بایت SWF 1,284
آشنایی با خوراک حیوانات 1 332 کیلو بایت SWF 1,795
آشنایی با خوراک حیوانات 2 184 کیلو بایت SWF 1,967
آشنایی با خوراکی‌های مفید و غیر مفید 143 کیلو بایت SWF 9,918
آشنایی با درصد سوختگی 98 کیلو بایت SWF 1,414
آشنایی با دسته‌های ده‌تایی 158 کیلو بایت SWF 5,742
آشنایی با دستگاه تنفسی پرندگان 330 کیلو بایت SWF 4,286
آشنایی با دماسنج 97 کیلو بایت SWF 1,310
آشنایی با ساختار الکل‌ها 91 کیلو بایت SWF 2,077
آشنایی با ساختار لوله گوارش 529 کیلو بایت SWF 1,761
آشنایی با ساعت دیجیتالی و عقربه‌ای 238 کیلو بایت SWF 1,988
آشنایی با ضرب (1) 101 کیلو بایت SWF 2,333
آشنایی با ضرب (2) 99 کیلو بایت SWF 2,339
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (1) 209 کیلو بایت SWF 1,319
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (2) 209 کیلو بایت SWF 1,298
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (3) 210 کیلو بایت SWF 1,038
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (4) 210 کیلو بایت SWF 1,196
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (5) 264 کیلو بایت SWF 1,197
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (6) 209 کیلو بایت SWF 1,115
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (7) 262 کیلو بایت SWF 1,028

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد