انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
هوش و سرگرمی 25 کیلو بایت SWF 1,560
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (8) 25 کیلو بایت SWF 1,211
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره طاها، آیه 12 25 کیلو بایت SWF 943
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قصص، آیه 36 25 کیلو بایت SWF 981
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 11 25 کیلو بایت SWF 941
شناساگر 26 کیلو بایت SWF 5,155
واکنش فسفر سفید با اکسیژن 26 کیلو بایت SWF 5,780
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 7,868
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی 26 کیلو بایت SWF 4,850
رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات 26 کیلو بایت SWF 3,399
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,862
تحلیل دشارژ خازن 26 کیلو بایت SWF 7,586
جمع اعداد (83) 26 کیلو بایت SWF 1,060
درس سوم (question 1) 26 کیلو بایت SWF 896
درس هشتم (question 6) 26 کیلو بایت SWF 1,093
درس سوم (question 7) 26 کیلو بایت SWF 937
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 26 کیلو بایت SWF 1,101
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 1,011
شناساگر 27 کیلو بایت SWF 6,005
تحقیق قانون فارادی 27 کیلو بایت SWF 4,513

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد