انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
هوش و سرگرمی 25 کیلو بایت SWF 1,455
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (8) 25 کیلو بایت SWF 1,124
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره طاها، آیه 12 25 کیلو بایت SWF 865
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قصص، آیه 36 25 کیلو بایت SWF 893
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 11 25 کیلو بایت SWF 833
شناساگر 26 کیلو بایت SWF 5,037
واکنش فسفر سفید با اکسیژن 26 کیلو بایت SWF 5,669
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 7,769
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی 26 کیلو بایت SWF 4,750
رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات 26 کیلو بایت SWF 3,290
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,730
تحلیل دشارژ خازن 26 کیلو بایت SWF 7,432
جمع اعداد (83) 26 کیلو بایت SWF 982
درس سوم (question 1) 26 کیلو بایت SWF 820
درس هشتم (question 6) 26 کیلو بایت SWF 1,010
درس سوم (question 7) 26 کیلو بایت SWF 853
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 26 کیلو بایت SWF 985
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 877
شناساگر 27 کیلو بایت SWF 5,845
تحقیق قانون فارادی 27 کیلو بایت SWF 4,406

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد