انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
هوش و سرگرمی 25 کیلو بایت SWF 1,408
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (8) 25 کیلو بایت SWF 1,081
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره طاها، آیه 12 25 کیلو بایت SWF 816
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قصص، آیه 36 25 کیلو بایت SWF 812
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 11 25 کیلو بایت SWF 788
شناساگر 26 کیلو بایت SWF 4,925
واکنش فسفر سفید با اکسیژن 26 کیلو بایت SWF 5,559
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 7,692
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی 26 کیلو بایت SWF 4,632
رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات 26 کیلو بایت SWF 3,224
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,656
تحلیل دشارژ خازن 26 کیلو بایت SWF 7,300
جمع اعداد (83) 26 کیلو بایت SWF 943
درس سوم (question 1) 26 کیلو بایت SWF 749
درس هشتم (question 6) 26 کیلو بایت SWF 966
درس سوم (question 7) 26 کیلو بایت SWF 805
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 26 کیلو بایت SWF 928
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 826
شناساگر 27 کیلو بایت SWF 5,779
تحقیق قانون فارادی 27 کیلو بایت SWF 4,355

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد