انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
هوش و سرگرمی 25 کیلو بایت SWF 1,345
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (8) 25 کیلو بایت SWF 1,017
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره طاها، آیه 12 25 کیلو بایت SWF 764
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قصص، آیه 36 25 کیلو بایت SWF 763
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 11 25 کیلو بایت SWF 740
شناساگر 26 کیلو بایت SWF 4,827
واکنش فسفر سفید با اکسیژن 26 کیلو بایت SWF 5,434
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 7,559
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی 26 کیلو بایت SWF 4,551
رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات 26 کیلو بایت SWF 3,147
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,592
تحلیل دشارژ خازن 26 کیلو بایت SWF 7,220
جمع اعداد (83) 26 کیلو بایت SWF 894
درس سوم (question 1) 26 کیلو بایت SWF 700
درس هشتم (question 6) 26 کیلو بایت SWF 906
درس سوم (question 7) 26 کیلو بایت SWF 756
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 26 کیلو بایت SWF 881
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 775
شناساگر 27 کیلو بایت SWF 5,698
تحقیق قانون فارادی 27 کیلو بایت SWF 4,234

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد