انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
هوش و سرگرمی 25 کیلو بایت SWF 1,168
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (8) 25 کیلو بایت SWF 755
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره طاها، آیه 12 25 کیلو بایت SWF 591
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قصص، آیه 36 25 کیلو بایت SWF 549
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 11 25 کیلو بایت SWF 547
شناساگر 26 کیلو بایت SWF 4,559
واکنش فسفر سفید با اکسیژن 26 کیلو بایت SWF 4,846
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 7,164
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی 26 کیلو بایت SWF 4,245
رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات 26 کیلو بایت SWF 2,933
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,268
تحلیل دشارژ خازن 26 کیلو بایت SWF 6,925
جمع اعداد (83) 26 کیلو بایت SWF 702
درس سوم (question 1) 26 کیلو بایت SWF 553
درس هشتم (question 6) 26 کیلو بایت SWF 630
درس سوم (question 7) 26 کیلو بایت SWF 536
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 26 کیلو بایت SWF 609
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 587
شناساگر 27 کیلو بایت SWF 5,365
تحقیق قانون فارادی 27 کیلو بایت SWF 3,980

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد