انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
هوش و سرگرمی 25 کیلو بایت SWF 1,120
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (8) 25 کیلو بایت SWF 720
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره طاها، آیه 12 25 کیلو بایت SWF 552
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قصص، آیه 36 25 کیلو بایت SWF 508
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 11 25 کیلو بایت SWF 504
شناساگر 26 کیلو بایت SWF 4,509
واکنش فسفر سفید با اکسیژن 26 کیلو بایت SWF 4,758
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 7,041
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی 26 کیلو بایت SWF 4,159
رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات 26 کیلو بایت SWF 2,842
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,202
تحلیل دشارژ خازن 26 کیلو بایت SWF 6,864
جمع اعداد (83) 26 کیلو بایت SWF 664
درس سوم (question 1) 26 کیلو بایت SWF 512
درس هشتم (question 6) 26 کیلو بایت SWF 583
درس سوم (question 7) 26 کیلو بایت SWF 499
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 26 کیلو بایت SWF 561
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 538
شناساگر 27 کیلو بایت SWF 5,313
تحقیق قانون فارادی 27 کیلو بایت SWF 3,919

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد